Fasthold Grundværdierne

Hvordan kan vi hindre eller modvirke de totalitære strømningers udbredelse uden at forbyde dem?

Man diskuterer for tiden, om det er rimeligt, at det offentlige stiller lokaler til rådighed i det kongelige bibliotek for totalitære strømninger som Hizb-ut-Tahrir.

Grundlovens § 78 stk. 2 siger, at foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål med vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom. Om Hizb-ut-Tahrer overtræder denne lov er åbenbart et spørgsmål om fortolkning. Men foreningen har tidligere opfordret til at dræbe jøder, og de foragter åbenbart noget af det helligste i vort samfund, demokratiet og frihedsrettighederne. Noget lignende kan vel siges om visse nazistiske eller antisemitiske bevægelser, som etablerer sig rundt om i Europa.

Vi kan ikke uden videre forbyde disse totalitære bevægelser eller nægte dem forsamlings- og ytringsfriheden, så længe de ikke overtræder lovene. Frihedsrettighederne må naturligvis gælde for alle. Men hvordan kan vi da hindre eller modvirke deres udbredelse?

Det kan kun ske ved at fastholde de stærke åndelige grundværdier, som har løftet og båret verdens førende højkultur og et af dets bedste samfund gennem århundreders voldsomme trængsler og gjort dem mindre barbariske. Hal Koch sammenfattede dem i begrebet “den græsk-kristelige humanisme”. De må nok kunne justeres forsigtigt med ny viden og erfaring. Men at lade dem smuldre bort på få årtier uden at sætte noget nyt og bedre i stedet (hvad jeg ikke tror vi kan), er udtryk for et kulturelt forfald. Og det er lige præcis, hvad der er sket. Og det har modernisterne, de kulturradikale, nymarxisterne, værdirelativisterne og postmodernisterne alle bidraget til eller accepteret.

Men i det åndelige tomrum vil de mange unge frustrerede og ubefæstede sjæle, som bare tørster efter mening, værdighed og (selv)respekt, være lette ofre for den første den bedste stærke karismatiske demagog eller besnærende ideologi, og altså også totalitære strømninger. De fællesskaber, de søger og bliver tilbudt, kan være skabt af frygt, mistænksomhed og had. De grundlovssikrede frihedsrettigheder er ikke meget værd uden de åndelige grundværdier, som har fostret dem. De kan ikke svæve frit i luften. Der kan slet ikke være noget samfund, hvor der ikke er noget at finde sammen om. Selv den prægtigste bygning vil styrte sammen under elementernes rasen, hvis fundamentet smuldrer.

Kulturhistorikeren Will Durant har engang sagt, at ingen gammel højkultur kan erobres udefra, hvis den ikke først har opløst sig selv indefra. Vi må genvinde troen på vore åndelige grundværdier. Så kan de totalitære strømninger ikke sætte sig igennem. Vi må så blot håbe, det ikke er for sent.