Lektørudtalelse for bogen “Demokratismen”

DBC Materialevurderinger – uge 2013/35 (side 58 af 89)
Lektørudtalelse (13/35) 5 057 809 7 (V)
Anvendelse/målgruppe/niveau
For alle med interesse for den nuværende  samfundsudvikling, og hvordan der skabes et bedre og mere stabilt og  sammenhængende samfund.
Beskrivelse
Søren Fonsbøl er autodidakt kultur- og  idehistoriker. I denne debatbog slår han til lyd for en ny styreform, hvor  demokratiet suppleres med oprindelige styreformer som monarki og aristokrati  således at de forskellige styreformer afbalancerer hinanden. Demokratiet  undermineres i dag af økonomiske særinteresser, og livserfaring og visdom er  undervurderede størrelser. Forfatteren argumenterer seriøst for det nuværende  systems mange fejl og mangler, og bogen rummer udover en overordnet gennemgang  af principperne for en ny styreform et historisk rids af demokratiets udvikling  og forudsætninger.
Sammenligning
Forfatteren udgav i 2009 Materialismens Sammenbrud, som denne lægger sig i forlængelse af. Bogen kan sammenlignes  med andre sværere tilgængelige bøger om demokratiets tilstand som fx Demokrati som styreform, 2010, Robert Dahls Om demokrati, 2000  og Ove K. Pedersens klassiske Demokratiets lette tilstand, 1994 og  1996.
Samlet konklusion
En kontroversiel, tankevækkende og lettilgængelig  debatbog om demokratiets problemer, og hvilke styreformer det kan suppleres med  for at skabe et mere stabilt samfund.
                                                                                                  
Bent  Birk Kristensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *