Den Europæiske Union 1:6

FORORD

I det følgende vil jeg formidle nogen af de tanker, jeg har gjort mig om samfunds- og kulturproblemer siden 1975. Jeg har her samlet dem under titlen ”Dansen om guldkalven – en samfundskritisk antologi”. Indlæggene vil blive bragt kronologisk, med ca. 3 ugers mellemrum. Længere tekster vil være inddelt i mindre dele. Serien handler ikke så meget om aktuelle politiske problemer, mere om deres dybere årsager og sammenhæng – et subjektivt præget, tidløst essay. Det omfatter emner som den politiske frihed, den økonomiske vækst, den materielle udvikling, økonomien, unionen, multikulturalismen, kristendommen og humanismen.

Skrevet midt i 90’erne, inden debatten om EU forstummede.

I 90’erne var jeg aktiv i debatten om EU. Denne afhandling sammenfatter de vigtigste af mine synspunkter. Den første del handler om de vigtige åndelige og politiske grundværdier, som sjældent blev anført i debatten. Den anden del er kommentarer til de oftest fremførte argumenter. Afhandlingen blev aldrig offentliggjort.

(Dette er 1. del af i alt 2 dele i afhandlingen “Den Europæiske Union”.
Læs 1. del: “Forord“, 2. del: “De åndelige værdier” og 3. del: “Den politiske frihed“, 4. del: “Argumenterne 1:2“, og 5. del: “Argumenterne 2:2” og 6. del: “Dumhed eller forbrydelse?“)
_____________________________________________________________________

FORORD

Med dette indlæg vil jeg gerne bidrage til at udfylde et stort tomrum i europadebatten. Jeg vil fremføre nogle af de relevante modstanderargumenter, man sjældent møder i debatten.

Hidtil har Europa-debatten formet sig som krusninger på overfladen. Man når ikke ned til problemernes rod. Når man følger debatten i de toneangivende medier, kan man næsten få det indtryk, at de undgår denne mere seriøse del af debatten med en påfaldende konsekvens. Tilbage er så fordommene og vanetænkningen, løfterne og truslerne, eksperternes spidsfindigheder og den politiske korrekthed. Ofte forstummer debatten i længere perioder mellem folkeafstemningerne. Men når den forekommer, er den helt ufarlig. Det mest kontroversielle undgås, og nogle få besnærende påstande gentages i det uendelige.

De medier, som skal formidle budskaberne, ”den fjerde statsmagt”, skal være forholdsvis uafhængige og alsidige, hvis vort politiske system skal fungere hensigtsmæssigt. Men her er det mit indtryk, at disse medier efterhånden er blevet temmelig ukritiske overfor et etableret magtkompleks, som fremturer helt åbenlyst i sin magtfuldkommenhed, uden tilstrækkelig respekt for grundlov og folkevilje.

I den situation er det uhyre vigtigt, at helt uafhængige samfundstænkere og små, ikke politisk organiserede modstander-organisationer, som intet har at miste, går ind i debatten. Kun de kan tilføre den de nødvendige proportioner og dimensioner, også fordi visionerne ikke hele tiden overtrumfes af taktikken. Men de bliver formentlig ofte bortredigerede i de toneangivende medier. Hvordan skal man ellers forklare, at så få relevante modstandersynspunkter kommer frem i debatten i et land, hvor halvdelen af befolkningen er modstandere eller skeptikere? Så deres synspunkter kommer overvejende frem i små, marginale tidsskrifter og foreninger uden større gennemslagskraft. Dem føler jeg mig mest i slægt med.

Med dette indlæg vil jeg gerne bidrage til at udfylde et stort tomrum i Europadebatten. Jeg vil fremføre nogle af de relevante modstanderargumenter, man efterhånden sjældent møder. Og jeg vil prøve at se tingene i en større sammenhæng – nå længere ned mod problemernes rod – bag om fordommene og vanetænkningen. Nogle af tankerne er tidligere offentliggjort i læserbreve, artikler og kronikker i aviser og tidsskrifter, i paneldiskussioner, foredrag og radioudsendelser. Men her er de samlet, udbygget og sat ind i en større kulturel sammenhæng.

_____________________________________________________________________

Næste indlæg i dette kapitel handler om de åndelige grundværdier i EU-debatten.

5 tanker om "Den Europæiske Union 1:6"

  1. Pingback: Den Europæiske Union 6:6 | | SamfundsdebatSamfundsdebat

  2. Pingback: Den Europæiske Union - Frihed eller handlekraft?Samfundsdebat

  3. Pingback: Den Europæiske Union 4:6 | | SamfundsdebatSamfundsdebat

  4. Pingback: Friheden forsvinder. Demokratiet bliver til plutokratiSamfundsdebat

  5. Pingback: Den Europæiske Union 2:6 | | SamfundsdebatSamfundsdebat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *